Logotyp för Tidningen Hallå
Tidningen HallåProdukter > Print > Prislista T6
Malmö

18

38x360 mm
6 640 kr

28

80x360 mm
13 280 kr

38

122x360 mm
19 920 kr

48

164x360 mm
26 560 kr

68

248x372 mm
39 840 kr

16

38x268 mm
4 980 kr

26

80x268 mm
9 960 kr

36

122x268 mm
14 940 kr

46

164x268 mm
19 920 kr

66

248x268 mm
29 880 kr

15

38x223 mm
4 150 kr

25

80x223 mm
8 300 kr

35

122x223 mm
12 450 kr

45

164x223 mm
16 600 kr

65

248x223 mm
24 900 kr

14

38x178 mm
3 320 kr

24

80x178 mm
6 640 kr

34

122x178 mm
9 960 kr

44

164x178 mm
13 280 kr

64

248x178 mm
19 920 kr

13

38x133 mm
2 490 kr

23

80x133 mm
4 980 kr

33

122x133 mm
7 470 kr

43

164x133 mm
9 960 kr

63

248x133 mm
14 940 kr

12

38x88 mm
1 660 kr

22

80x88 mm
3 320 kr

32

122x88 mm
4 980 kr

42

164x88 mm
6 640 kr

62

248x88 mm
9 960 kr

11

38x43 mm
830 kr

21

80x43 mm
1 660 kr

31

122x43 mm
2 490 kr

41

164x43 mm
3 320 kr

61

248x43 mm
4 980 kr

Beskrivning
  • DimensionsformatBredd x Höjd
  • ModulnamnBredd x Höjd