Eftertext / Rubrikannonser

name
HD
Local News Sweden
18
SEK 14,096
34x360 mm
28
SEK 28,192
70x360 mm
38
SEK 42,288
106x360 mm
48
SEK 56,384
142x360 mm
58
SEK 70,480
178x360 mm
78
SEK 98,672
250x360 mm
16
SEK 10,572
34x268 mm
26
SEK 21,144
70x268 mm
36
SEK 31,716
106x268 mm
46
SEK 42,288
142x268 mm
56
SEK 52,860
178x268 mm
76
SEK 74,004
250x268 mm
15
SEK 8,810
34x223 mm
25
SEK 17,620
70x223 mm
35
SEK 26,430
106x223 mm
45
SEK 35,240
142x223 mm
55
SEK 44,050
178x223 mm
75
SEK 61,670
250x223 mm
14
SEK 7,048
34x178 mm
24
SEK 14,096
70x178 mm
34
SEK 21,144
106x178 mm
44
SEK 28,192
142x178 mm
54
SEK 35,240
178x178 mm
74
SEK 49,336
250x178 mm
13
SEK 5,286
34x133 mm
23
SEK 10,572
70x133 mm
33
SEK 15,858
106x133 mm
43
SEK 21,144
142x133 mm
53
SEK 26,430
178x133 mm
73
SEK 37,002
250x133 mm
13 B
SEK 4,405
34x110 mm
23 B
SEK 8,810
70x110 mm
12
SEK 3,524
34x88 mm
22
SEK 7,048
70x88 mm
32
SEK 10,572
106x88 mm
42
SEK 14,096
142x88 mm
52
SEK 17,620
178x88 mm
72
SEK 24,668
250x88 mm
12 B
SEK 2,643
34x65 mm
22 B
SEK 5,286
70x65 mm
32 B
SEK 7,929
106x65 mm
42 B
SEK 10,572
142x65 mm
11
SEK 1,762
34x43 mm
21
SEK 3,524
70x43 mm
31
SEK 5,286
106x43 mm
41
SEK 7,048
142x43 mm
51
SEK 8,810
178x43 mm
71
SEK 12,334
250x43 mm
11 B
SEK 881
34x20 mm
21 B
SEK 1,762
70x20 mm
41 B
SEK 3,524
142x20 mm

Description

Vill du räkna fram ett estimat på vad din kampanj kostar? Prova gärna vår PRISGENERATOR.

Vill du till vår selfservice för radannonser (företag/kyrkor), når du den HÄRSELFSERVICE.


Utgivningsdatum

Sold by

HD
Local News Sweden

Ad specifications