Digitalt

Antal läsare per dag: 143 000

Gender distribution

Women
48%
Men
52%

Ålder

16-39 år
35%
40-54 år
30%
55-69 år
26%
70-80 år
9%

Utbildning

Grundskola
13%
Gymnasium
35%
Högskola/Universitet
50%

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
14%
Hyreslägenhet
21%
Villa/radhus
61%
Annat boende
5%

Hushållsstorlek

1 personshushåll
15%
2 personshushåll
37%
3 personshushåll
24%
4 personshushåll
14%
5+ personshushåll
10%

Personlig månadsinkomst

12 000 - 18 999
13%
19 000 - 29 499
22%
29 500 - 41 999
30%
42 000 - 64 999
15%
65 000 +
2%

Intresseområden - Mycket intresserade

Semestra utomlands
40%
Prova nya maträtter
38%
Musik
37%
Matlagning
32%
Läsa böcker
31%