Ad specifications

Name
Digital - General Conditions
Liquor Advertisements
Drug Listings
Game Listings
Digital - HTML5-material
Digital - Click Measurement GAM - HTML5
Digital - Responsive HTML5 materials
Digital - Click Measurement GAM - Third Party JavaScript
Digital - viewability measurement
Digitalt - Allmänna riktlinjer
PRINT - Lämna material - HDSyd
Digitalt - Lämna digital annons (Desktop, Tablet, Mobil)
PRINT - Utgivning - HD
PRINT - Materialspecifikation - HDSYD
PRINT - Förpackning och leverans ibladning